top of page

Om Boels moderne akupunkturmetoder (BMA)

Alle de 10 BMA-metodene har én ting til felles; de er såkalte mikrosystemer som gjør det mulig å behandle hele kroppen via et avgrenset område. De to første metodene, AcuNova (Akupunktur2000) og AcuLine, tar utgangspunkt i kroppens ledd. Når vi benytter oss av de øvrige metodene behandler vi via andre deler av kroppen:

 

AcuChronic: I kneledd, midje og hode.

AcuDNA: I et bestemt område på pannen.

AcuStomach: I et avgrenset område på magen.

AcuSpine: Langsmed hele ryggraden.

AcuKing: Via ECIWO-punkter på kroppens meridianer (energibaner).

AcuOne: På kanten av navlen.

AcuMagic: Lokalt i det aktuelle smerteområdet.

AcuKnee: Rundt patella (kneskålen).

 

Hver BMA-metode har sine helt spesielle egenskaper og styrker, som du kan lese mer om under. Ofte benyttes flere metoder, gjerne i kombinasjon med klassiske kinesiske akpunkturpunkter (TCM), i en og samme behandling. Dette for å oppnå et optimalt behandlingsresultat.

 

AcuNova (Akupunktur2000) + øye-/øreprogrammet

Den første og grunnleggende BMA-metoden. Ble i utgangspunktet kalt for Akupunktur2000, men skiftet etter noen få år navn til AcuNova. Alle de øvrige BMA-metodene bygger i større eller mindre grad på AcuNova. Det er derfor helt nødvendig å lære seg denne metoden før man gir seg i kast med de øvrige. I AcuNova-undervisningen inngår også Boels internasjonalt anerkjente øye-/øreprogram.

 

AcuNova er førstevalget ved akutte og kroniske lidelser, samt diverse øyeplager. I tillegg kan metoden vurderes ved:

 

 • smerter i muskler, ledd og skjelett

 • luftveisplager

 • idrettsskader

 • belastningsskader

 • nedsatt immunforsvar

 • hørselsplager

 • seneproblemer

 

NESTE KURS I ACUNOVA:

Sandefjord, 25. og 26. mai, 2024.

PRIS: kr. 6500,-.

NESTE VIDEREGÅENDE KURS:

 

Modul 3 - AcuKing: Sandefjord 14.-18. september, 2024.

PRIS: kr. 10 500,-.

Modul 2 - AcuDNA/-Stomach/-Spine: Sandefjord 5.-9. oktober, 2024.

PRIS: kr. 10 500,-.

PÅMELDING: post@moderneakupunktur.com

 

AcuLine

AcuLine kombinerer to moderne akupunkturmetoder; AcuNova og NPSO. Metoden benytter akupunkturpunkter som man finner i fire forskjellige ledd:

 

 • albueledd

 • håndledd

 • kneledd

 • ankelledd

 

AcuLine anvendes i særlig grad på smertepasienter (både akutte og kroniske lidelser) samt på øyepasienter. Metoden kan også benyttes ved:

 

 • seneproblemer

 • smerter i ribben

 • diverse idrettsskader

 • smerter i muskler, ledd og skjelett

AcuChronic

Mens AcuLine har vist seg velegnet mot akutte lidelser, er AcuChronic – som navnet antyder – spesielt utviklet med tanke på kroniske lidelser. Eksempelvis brukes AcuLine mot akutte ryggproblemer, mens AcuChronic vil være det rette valget dersom pasienten lider av kroniske smerter i ryggen. Brukt sammen overlapper og supplerer de to metodene hverandre.

Noen eksempler på der AcuChronic kan brukes:

 

 • kroniske smerter i muskler, ledd og skjelett

 • kroniske luftveislidelser

 • manglende lukt- og smakssans

 • lidelser som skyldes slitasje/aldring

 • kroniske ryggproblemer

 • visse kretsløpslidelser

 

AcuDNA

Med de tre første BMA-metodene behandles reflekspunkter som korresponderer med de ulike områdene i hjernen. Ved AcuDNA stimuleres især den forreste delen, der vi finner frontallappene. Det gjør oss i stand til å behandle lidelser som er genetisk betinget – derav DNA i navnet.

 

Metoden anvendes især på pasienter med arvelig betingede problemer, og på pasienter med lidelser som forverres av stress. Den benyttes også på pasienter som ofte lider av hodepine. Med andre ord er AcuDNA førstevalget ved de fleste psykosomatiske lidelser.

 

AcuDNA kan benyttes alene, men i praksis kombineres den ofte med AcuNova, eller AcuStomach (se under). Et godt eksempel er behandling av luftveislidelser; her kombineres gjerne AcuDNA og AcuNova. AcuDNA kan også brukes som supplement til Boels øyeprogram.

 

Kort oppsummert bør AcuDNA vurderes ved:

 • luftveisproblemer

 • alle former for hodesmerter 

 • genetisk (arvelig) betingede lidelser

 • psykosomatiske lidelser

 • øyeproblemer – som et supplement til AcuNova

 

AcuStomach

AcuStomach har mange likhetstrekk med AcuDNA, men ved denne metoden benytter vi oss av punkter som befinner seg i et avgrenset område omkring navlen.

 

AcuStomach kan blant annet benyttes ved følgende tilstander:

 

 • diverse rygglidelser (brukt i kombinasjon med AcuSpine – se under)

 • fordøyelsesproblemer

 

AcuSpine

AcuSpine er den sjette BMA-metoden, utviklet av John Boel i 2013. Metoden kan anvendes til behandling av både akutte og kroniske lidelser – spesielt de som ikke har noen diagnose, eller i tilfeller der diagnosen er usikker.

 

AcuSpine er delvis inspirert av AcuNova, og delvis av klassisk kinesisk akupunktur. Spine er det engelske ordet for ryggrad, og som navnet antyder ligger noen av punktene nettopp på ryggraden (TCM: GV-/Du-meridianen).

 

Det spesielle ved AcuSpine er at man anvender relativt mange punkter, en spesiell metode for punktlokalisering samt en dynamisk stikkmetode.

 

Siden AcuSpine benytter mange av de klassiske kinesiske punktene som man finner på GV-/Du-meridianen, behandler metoden de samme problemene (typisk lidelser med forbindelse til/utspring fra ryggraden, samt problemer relatert til fordøyelsessystemet). I tillegg kan AcuSpine benyttes ved følgende tilfeller:

 • diverse rygglidelser

 • terapiblokkeringer 

 

AcuKing

For å kunne lære seg AcuKing, John Boels sjuende moderne akupunkturmetode, er man nødt til å ha kjennskap til både ECIWO-akupunktur og kroppens meridianer (energibaner), slik de forklares innen tradisjonell kinesisk medisin (TCM).

 

AcuKing benytter ECIWO-punkter på de såkalte forlengede meridianer (eller oppe-nede-relasjonen). Dette er to meridianer med samme posisjon på henholdsvis over- og underekstremitet (altså på armer og ben), som tilsammen utgjør et par.

 

AcuKing kan benyttes overfor pasienter med:

 • smerter i muskler, ledd og skjelett

 • kroniske lidelser

 • seneproblemer

 • diverse rygglidelser

 • fertilitetsproblemer

 

AcuOne

I 2016 utviklet John Boel to nye akupunktursystemer. Det første av disse har han kalt AcuOne, fordi det tar utgangspunkt i «begynnelsen til alt liv».

 

Som vi vet ernæres barnet gjennom hele fosterstadiet via navlestrengen. AcuOne er et mikrosystem som tar i bruk punkter beliggende omkring navlen – gropen som dannes etter at navlestrengen er kuttet. I likhet med andre mikrosystemer kan man behandle hele kroppen via AcuOne-punktene.

 

AcuOne kan være anvendelig mot:

 

 • akutte og kroniske smerter

 • genetisk betingede lidelser (sammen med AcuDNA)

 • nedsatt immunforsvar

 • fordi AcuOne er tilnærmet smertefri, kan den være verdt å anvende på pasienter med nåleskrekk

AcuMagic

Dette er den andre metoden som Boel utviklet i 2016, og den niende totalt. I likhet med AcuOne er den så godt som smertefri. Også stikkmetoden kan minne om den som benyttes ved AcuOne.

 

AcuMagic kan ses på som en videreutvikling av triggerpunkt-akupunkturen; der triggerpunkt-akupunktur utelukkende benytter triggerpunkter, går AcuMagic hakket videre. Metoden kombinerer nåling av triggerpunkter med nåler satt etter AcuOne-prinsippet.

 

AcuMagic er utviklet med tanke på lidelser som er begrenset til et spesifikt kroppsområde. Frossen skulder, tennis- og golfalbue, lokale magesmerter, lendesmerter og diskusprolaps er alle eksempler på slike.

 

For øvrig kan man forsøke AcuMagic ved:

 

 • diverse lokale lidelser

 • generelle smerter i muskler, ledd og skjelett

 • fordøyelsesproblemer

 • ulike rygglidelser

 • til å løse opp «harde masser»; myoser/muskelknuter og lignende

 • diverse underlivsproblemer

 

AcuKnee

Dette er den foreløpig siste av John Boels moderne akupunkturmetoder, utviklet så sent som i 2017. Mens de ni øvrige BMA-metodene er utviklet med tanke på behandling av en rekke forskjellige lidelser, så er AcuKnee hovedsakelig ment å skulle behandle kneproblemer (dermed ikke sagt at metoden ikke kan benyttes til lidelser andre steder i kroppen).

 

Punktene som benyttes ved AcuKnee-behandlingen befinner seg rundt kneskålen. For å forstå systemet må vi tenke i AcuNova-baner; kneskålen utgjør mikrosystemet, og punktene finner vi etter fast AcuNova-mønster.

 

I følge John Boel fins det ingen akupunkturmetode som er like godt egnet til behandling av kneproblemer som AcuKnee. Metoden kan dessverre ikke lege brudd eller et røket leddbånd, men studier viser at AcuKnee-behandling kan bidra til å halvere den normale restitusjonstiden.

 

AcuKnee bør vurderes ved en rekke ulike kneproblemer.

 • diverse idrettsrelaterte skader 

 • ulike plager som skyldes slitasje/aldring

 • problemer påført ved vridning, støt eller låsning

bottom of page