top of page

Studieplan – Boels moderne akupunkturmetoder (BMA)

 

Gjennomføring av alle BMA-kursene (ukes- og helgesamlinger, hjemmeoppgaver, praksis/hospitering og bestått eksamen), samt bestått eksamen i grunnmedisin (anatomi, fysiologi og sykdomslære) og bestått eksamen i VEKS-fag, gir studenten rett til medlemskap i Norges Landsforbund av Homøopraktikere (og dermed rett til momsfritak ved registrering i Brønnøysund).

 

Man kan benytte tittelen Reg. Homøopraktiker, MNLH.

 

Kursene kan også tas enkeltvis. Dette avtales med skolen i forkant. Eleven vil da få kursbevis, men ikke fullt vitnemål.

 

På skolen:

Det legges opp til 2 ukessamlinger (den første i uke 37; mandag 9. til søndag 15. september) og 8 helgesamlinger fordelt utover en 14-måneders periode. I tillegg kommer en eksamenshelg. Til sammen vil studenten ha 240 timer teori og 60 timer praksis under ledelse av skolens lærere.

 

Emner:

 1. AcuNova; teori, praktiske øvelser, behandlinger på hverandre, hjemmeoppgave.

 2. AcuLine; teori, praksis (på hverandre og «virkelige» pasienter), hjemmeoppgave.

 3. AcuChronic; teori, praksis, hjemmeoppgave.

 4. AcuDNA; teori, praksis, hjemmeoppgave.

 5. AcuStomach; teori, praksis, hjemmeoppgave.

 6. AcuSpine; teori, praksis, hjemmeoppgave.

 7. TCM; innføring i klassisk kinesisk akupunktur; kroppens meridianer, de viktigste/mest brukte kinesiske punktene, praksis, hjemmeoppgave.

 8. ECIWO; innføring i ECIWO-akupunktur, praksis, hjemmeoppgave.

 9. AcuKing; teori, praksis, hjemmeoppgave.

 10. AcuOne; teori, praksis, hjemmeoppgave.

 11. AcuMagic; teori, praksis, hjemmeoppgave.

 12. AcuKnee; teori, praksis, hjemmeoppgave.

 13. Oppsummering, repetisjon og eksamensforberedelser.

 14. Eksamen og avslutningsmiddag med utdeling av vitnemål.

 

Selvstudier og praksis/hospitering:

Tilsammen 160 timer, fordelt på 100 timer selvstudier og 60 timer praksis/ hospitering. 

 

 • Det forventes at studenten leser den oppsatte pensumlitteraturen.

 • Det forventes at studenten gjør de utleverte hjemmeoppgaver, som vil bli gjennomgått og diskutert i løpet av samlingene.

 • Det forventes at studenten hospiterer ved en eksisterende akupunkturklinikk (må være registrert i alternativregisteret og medlem av enten NLH eller annen, anerkjent organisasjon). 

 • Det føres protokoll over antallet praksistimer, denne skal godkjennes av studieledelsen.

 

Totalt timeantall er 460, fordelt slik:

 • 240 timer teori

 • 120 timer praksis/hospitering

 • 100 timer selvstudier

Foreløpig pensumliste:

 

 • Utdelte kompendier

 • Lærebok i akupunktur (Heyerdahl/Lystad, Universitetsforlaget, 3. utg. 2013) 

 • Pictorial Atlas of Acupuncture (Yu-Lin Lian m.fl., H.F. Ullman Publishing GmbH, 2012)

 • Flere titler kan komme

bottom of page