top of page

Studieplan – Boels moderne akupunkturmetoder (BMA)

 

Gjennomføring av alle BMA-kursene (samlinger, hjemmeoppgaver, praksis/hospitering og bestått eksamen), samt bestått eksamen i grunnmedisin (anatomi, fysiologi og sykdomslære) og bestått eksamen i VEKS-fag, gir studenten rett til medlemskap i Norges Landsforbund av Homøopraktikere samt rett til registrering som alternativbehandler i Brønnøysund.

 

Man kan benytte tittelen Reg. Akupunktør, MNLH.

 

Kursene kan også tas enkeltvis. Dette avtales med skolen i forkant. Eleven vil da få kursbevis, men ikke fullt vitnemål.

 

På skolen:

Det legges opp til samlinger av ulik lengde som avtales nærmere med studentene. I tillegg kommer en eksamenshelg. Til sammen vil studenten ha 245 timer teori og praksis under ledelse av skolens lærere.

 

Emner:

 1. AcuNova; teori, praktiske øvelser, behandlinger på hverandre, hjemmeoppgave.

 2. AcuLine; teori, praksis (på hverandre og «virkelige» pasienter), hjemmeoppgave.

 3. AcuChronic; teori, praksis, hjemmeoppgave.

 4. AcuDNA; teori, praksis, hjemmeoppgave.

 5. AcuStomach; teori, praksis, hjemmeoppgave.

 6. AcuSpine; teori, praksis, hjemmeoppgave.

 7. TCM; innføring i klassisk kinesisk akupunktur; kroppens meridianer, de viktigste/mest brukte kinesiske punktene, praksis, hjemmeoppgave.

 8. ECIWO; innføring i ECIWO-akupunktur, praksis, hjemmeoppgave.

 9. AcuKing; teori, praksis, hjemmeoppgave.

 10. AcuOne; teori, praksis, hjemmeoppgave.

 11. AcuMagic; teori, praksis, hjemmeoppgave.

 12. AcuKnee; teori, praksis, hjemmeoppgave.

 13. Oppsummering, repetisjon og eksamensforberedelser.

 14. Eksamen og avslutningsmiddag med utdeling av vitnemål.

 

Selvstudier og praksis/hospitering:

Tilsammen 160 timer, fordelt på 100 timer selvstudier og 60 timer praksis/ hospitering. 

 • Det forventes at studenten leser den oppsatte pensumlitteraturen.

 • Det forventes at studenten gjør de utleverte hjemmeoppgaver, som vil bli gjennomgått og diskutert i løpet av samlingene. Oppgavene leveres inn og skal godkjennes av studieledelsen.

 • Det forventes at studenten gjennomfører minimum 30 behandlinger som dokumenteres gjennom journal/logg. Denne leveres inn og skal godkjennes av studieledelsen.

 

Totalt timeantall er 405, fordelt slik:

 • 245 timer teori/praksis på skolen

 • 160 timer selvstudier/praksis/hospitering

Oversikt over timefordeling på skolen:

AcuNova:                                                                2 dager á 7 timer, totalt 14 timer

AcuLine og AcuChronic:                                        2 dager á 7 timer, totalt 14 timer 

AcuDNA, AcuStomach, AcuSpine                         5 dager á 7 timer, totalt 35 timer

Innføring i TCM, ECIWO og AcuKing                  5 dager á 7 timer, totalt 35 timer

AcuOne, AcuMagic, AcuKnee                               5 dager á 7 timer, totalt 35 timer

Ukessamling 1 (praksis + repetisjon)                     7 dager á 7 timer, totalt 49 timer

Ukessamling 2 (praksis + repetisjon)                     7 dager á 7 timer, totalt 49 timer

Eksamenshelg

(repetisjon + eksamen + festmiddag)                     2 dager á 7 timer, totalt 14 timer

Foreløpig pensumliste:

 • Utdelte kompendier

 • Lærebok i akupunktur (Heyerdahl/Lystad, Universitetsforlaget, 3. utg. 2013) 

 • Pictorial Atlas of Acupuncture (Yu-Lin Lian m.fl., H.F. Ullman Publishing GmbH, 2012)

 • Flere titler kan komme

bottom of page